Loading... (0%)
NOVA LINIJA ZA ISTANBUL

REDOVNE LINIJE SVAKOG DANAtabla agencija

POLAZAK POVRATAK
LESKOVAC – HERCEG NOVI 16:30 13:15
NOVI SAD – HERCEG NOVI 11:45 14:45
BEOGRAD – HERCEG NOVI 08:30 07:00
NOVI PAZAR – NOVI SAD 18:15 i 23:00 05:00 i 11:45
NOVI PAZAR – BEOGRAD 00:15 09:45
NOVI PAZAR – ULCINJ 09:30 14:15
NOVI PAZAR – SKOPLJE 13:00 08:00

SEZONSKE LINIJE OD 01.06.

POLAZAK POVRATAK
LESKOVAC – HERCEG NOVI 18:30 18:00
NOVI PAZAR – ULCINJ 23:00 i 24:00 16:00 i 16:30
PONEDELJAK I SREDA SREDA I SUBOTA
NOVI PAZAR – ISTANBUL 12:00h 10:00h
23:00h i 23:45h

Ekspresne linije za ULCINJ svakog dana preko tunela SOZINA

Putujte najboljim autobusima uz Ozlem Tours

Srbija

Crna Gora

Makedonija

Turska

Registered with Copyright Safeguard